...منـــــتـــــظران ظهـــــور

....وقت آن است که بدرود کنی هجران را

...منـــــتـــــظران ظهـــــور

....وقت آن است که بدرود کنی هجران را

...منـــــتـــــظران ظهـــــور

بِسم الله الرَّحمن الرَّحیم

چشم انتظار نرگس چشمت بهارها
زیباترین بهانه ی چشم انتظارها!...

اللّهم عَجِّل لولیِکَ الفَرَج...
گروه فرهنگی منتظران ظهور

طبقه بندی موضوعی
نویسندگان

هرچه نزدیک تر می شود

دورتر می شویم

و دورتر

وگامی برنمی داریم برای نزدیکی

مگر نگفته اند

شروع کن یک قدم با تو

تمام گام های مانده اش با من

...

شروعی می کنیم 

برای اینکه قدمی برداشته 

و وظیفه ی مان را

در قبال لطف حضرتش

انجام داده باشیم

 

یاعلی...